MirejalogoIllustrator6
item9
item1
item2
item3
item4
item5
item6
item8

E-post till riksdagen om hemundervisning juni 2010

Den nya skollagen som riksdagen godkände den 22 juni 2010 begränsar kraftigt möjligheten till hemundervisning, alltså där föräldrarna själva undervisar sina barn.

Veckan innan omröstningen skrev Mirejas chef Jonas Himmelstrand i egenskap av ordförande i Rohus – Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige – ett e-post meddelande varje dag till samtliga riksdagsledamöter. Dessa brev sammanfattar väl de vikitigaste argumenten för att bevara rätten till hemundervising i varje demokratiskt land.

Måndag den 14 juni
Röstar du bort en mänsklig rättighet nästa vecka?

Tisdag den 15 juni
Bygger din röst nästa vecka på fördomar och okunskap?

Onsdag den 16 juni
Röstar du Sveriges mest kompetenta föräldrar till fängelse nästa vecka?

Torsdag den 17 juni
Röstar du skötsamma svenskar till politisk exil nästa vecka?

Fredag den 18 juni 
Hur tror du dina barnbarn vill att du röstar nästa vecka?

Måndag den 21 juni
Kommer du att ångra ett "ja" till skollagsförslaget?

Onsdag den 23 juni. Slutanalys av resultatet (ej skickat till Riksdagen)
Hur den svenska riksdagen kunde rösta bort en mänsklig rättighet