MirejalogoIllustrator6
item9
item1
item2
item3
item4
item5
item6
item8

Dokumentation från frukostmötet
om hemundervisning den 18 juni

Tack för att du kom till Mirejas frukostmöte med Gordon Neufeld fredagen den 18 juni.

Läs mer om Gordon Neufeld
Här hittar du information om all verksamhet i Sverige baserat på Gordon Neufelds material: www.gordonneufeld.se

Studera Gordon Neufelds distanskurs "Intensive One"
På senhösten kommer en grupp att starta för att studera Gordon Neufelds veckolånga grundkurs "Intensive One" i Sverige. Läs allt om kursen här

Lyssna på en ljudupptagning från frukostmötet
Denna 82 minuter långa ljudupptagning gjordes av Gordon Neufelds föredrag på frukostmötet.

Lyssna på föredraget genom att klicka här