MirejalogoIllustrator6
item9
item1
item2
item3
item4
item5
item6
item8

Rapporter

Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige
Grundrapporten som hela tankesmedjan bygger på är boken "Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige", av Jonas Himmelstrand som kom ut 2007.
Läs mer om boken här.

Förskolan, forskningen och sanningen
Valåret 2006 skrevs rapporten, "Förskolan, forskningen och sanningen". Dess grundteser står sig än idag. En uppdaterad sådan rapport kommer att presenteras inför valåret 2010. Ladda ner den nuvarande rapporten här.

Våga ta plats i ditt barns liv
Den kanadensiske psykologen Gordon Neufelds bok, Våga ta plats i ditt barns liv, är banbrytande i sina förklaringsmodeller till de utmaningar vi ser hos den unga generationen idag. Läs en recension av boken här.

Home Schooling: From the Extreme to the Mainstream
Kanadensiska The Fraser Institute har sammanställt denna rapport av forskningen på hemundervisning och visar att hemundervisning är ett fullgott alternativ till skolundervisning. Rapporten kan laddas ner här.

ROHUS Remissvar till det nya skollagsförslaget Ds 25:2009
Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige, ROHUS, har som officiell remissinstans givit ett remissvar på förslag till ny skollag. ROHUS är kritisk till lagförslagets skrivningar om hemundervisning. Remissvaret finns här (607 kb).