MirejalogoIllustrator6

Stöd Mireja

Ett bra indirekt stöd till Mireja är kunskapsbrevet Strategier som säljs till skolor och företag. Där presenteras den kunskap om att lära och växa som Mireja bygger på, i en form som är praktiskt användbar för att förbättra motivation, kommunikation, ledarskap, lärande och personlig utveckling på arbetsplatsen. Läs mer här.

Hör av dig om du vill sponsra oss på andra sätt.

item9
item1
item2
item3
item4
item5
item6
item8