MirejalogoIllustrator6
item9
item1
item2
item3
item4
item5
item6
item8

Neufeld-institutets utmärkelse Award of Distinction
till Jonas Himmelstrand i april 2011

Under Neufeld-institutets årliga konferens den den 29-30 april 2011 i Vancouver tilldelades Mirejas Jonas Himmelstrand institutets första "Award of Distinction".

PrisIMG1763small

Neufeld-institutets grundare dr Gordon Neufeld skrev bland annat följande i sin motivering till utmärkelsen:

”Jonas has had the courage to live his life out loud in the face of social disapproval and social sanctions. He has had to exercise great courage in swimming against the stream in a society that has unfortunately come to devalue family and attachment-based care. Despite political hostilities and government harassment, he finds a way to give voice to what he believes in and to push for changes in attitude and policy. Very few have wanted to hear about the glitter coming off the Swedish experiment with social utopianism. Very few have wanted to hear the truth about the escalating problems of the children who have grown up with the state taking control of the care-giving and instruction. Yet Jonas continues to speak out.

His courage and persistence are finally bearing fruit. Jonas is now receiving invitations throughout Europe and now North Americaas well, to share his observations and his wisdom."

Motiveringen syftar dels på Jonas arbete med att förmedla kunskap om små barns utveckling med dess familjepolitiska implikationer, och dels på hans arbete för att möjliggöra hemundervisning i Sverige och det motstånd han personligen mött i denna kamp. Hemundervisning är en legal möjlighet i praktiskt taget alla demokratier – dock inte längre i Sverige.

Utmärkelsen är nyinstiftad och Jonas Himmelstrand är den första mottagaren av Neufeld-institutets Award of Distinction.

På Mireja är vi naturligtvis mycket glada och tacksamma för utmärkelsen vilket ger oss inspiration till vår fortsatta verksamhet.

• • •

The Neufeld Institute grundades av dr Gordon Neufeld, en internationellt erkänd utvecklingspsykolog som besökt Sverige vid flera tillfällen de senaste åren. Dr Neufeld har 40 års klinisk erfarenhet inom de mest skiftande områden, från medelklassfamiljer, skolor och bokstavsbarn till intagna i kriminalvården. Han är ansedd som Kanadas främste företrädare för ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på barns och ungas utveckling. Dr Neufeld har gjort en unik syntes av utvecklingspsykologi, anknytningsteori och neurobiologi. Tillsammans med läkaren Gabor Maté har han skrivit boken ”Våga ta plats i ditt barns liv” som är översatt till åtta språk. Dr Gordon Neufeld är en pionjär och nytänkare inom utvecklingsvetenskapen.

Neufeld-institutet har webbsida på: www.neufeldinstitute.com