MirejalogoIllustrator6
item9
item1
item2
item3
item4
item5
item6
item8

Mirejas forskningsprojekt:

Att förstå den svenska hemmafamiljen

Hemmafamiljen existerar fortfarande. Detta är familjen som ger omsorg om barnen i hemmet istället för på förskolan. Ja, den verkar till och med ha fått renässans och dessutom blivit medveten och påläst i sitt val. Idag finns även familjer som hemundervisar sina barn, ännu få i Sverige men internationellt en starkt växande trend.

Idag finns många myter som dessa hemmafamiljer. De sägs tvinga mödrar att vara hemma, att ge sina barn dåliga pedagogiska förutsättningar och vara ett hot mot jämställdheten. Men är dessa myter verkligen sanna? Eller är rent av hemmafamiljen ett helt nytt växande positivt fenomen i kunskapssamhället?

Sverige är förmodligen det utvecklade västland där hemomsorg är minst vanligt förekommande. Detta beror troligtvis till stor del på det starka kulturella och finansiella stödet till förskolan. Men trots detta finns en liten men vital och växande rörelse av hemmafamiljer där föräldrarna tar eget ansvar för sina barns omsorg, och ibland även för dess skolundervisning.

Tankesmedjan Mireja genomför nu en studie för att ta reda på verkligheten bland svenska hemmafamiljer bortom myterna. Vi kommer därmed senare i vår att presentera en mer verklighetsbaserad bild av den moderna svenska hemmafamiljen, dess drivkrafter, dess utvecklingsfilosofiska bas och dess praktiska vardagsliv med olika lösningar för balans mellan arbete och familj.

Delta gärna i denna studie!
Vi söker nu familjer som vill delta i denna studie. Mirejas forskningsassistent Mirjam Koroman kommer att genomföra studien som bland annat består av en intervju på cirka en timme med svenska hemmafamiljer.

Här är de två kriterierna för de familjer vi söker:

1) Familjen har minst ett barn som får omsorg och/eller undervisning hemma. Barn 3-6 år som går högst 15 timmar i veckan på förskola räknas i detta fall som hemmabarn.
2) Hemomsorgen eller hemundervisningen var ett medvetet val baserat på familjens övertygelse eller instinkt.

Mirjam är från Slovenien och talar god engelska.

Kontakta oss för att delta!
Skriv en rad till oss på vår kontaktsida.

Presentation av studien.
Studien kommer att presenteras tidigt i mars i år.

IMG2950mod2

Mirjam Koroman är sociolog från Universitetet i Ljubljana i Slovenien. Hon arbetar just nu som forskningsassistent på Mireja bland annat med att genomföra denna studie.