MirejalogoIllustrator6
item9
item1
item2
item3
item4
item5
item6
item8

Frukostmöte fredagen den 18 juni 2010 i Stockholm

Kanadas främste expert på barns och ungas utveckling
förklarar fenomenet hemundervisning
:

Varför fungerar hemundervisning
ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv

Hemundervisning är en erkänd och laglig undervisningsform i stora delar av västvärlden. Enligt FN är det också att uppfatta som en mänsklig rättighet. Men Sverige ligger efter med en restriktiv hållning och endast ca 100 hemundervisade barn. Forskningen visar dock tydligt att hemundervisning står sig väl jämfört med skola både akademiskt som socialt. Trots detta diskuteras den 21 juni i riksdagen en lag som i praktiken helt förbjuder hemundervisning.

Men hur kan det vara möjligt, frågar sig många, att föräldrar lyckas lika bra eller bättre med att undervisa sina barn som utbildade lärare i skolan?

Den internationellt erkände kanadensiske psykologen Dr. Gordon Neufeld har stor erfarenhet av hemundervisning. Han förklarar varför hemundervisning fungerar utifrån etablerad utvecklingspsykologi, modern neurobiologi och sin 35-åriga kliniska erfarenhet.

Hemundervisningens framgångar beror i huvudsak på att den goda hemmiljön är mer gynnsam för lärande och social utveckling. Social utveckling beror inte av social samvaro, utan är en mognadsprocess som sker i emotionell trygghet. Dr. Neufeld förklarar de pedagogiska processer som leder till lärande och social utveckling, vilket gör sammanhangen tydliga och lätta att förstå.

Dr. Neufelds budskap innebär en omprövning av synen både på hemundervisning och skola. Budskapet är inte politiskt, men får politiska konsekvenser.

Datum: 18 juni 2010, kl. 7.45-ca 9.45. (7.45-8.15 kaffe och smörgås)
Plats: ABF-huset, Sveav. 41, Stockholm. Dr. Neufeld föreläser på engelska.
Bilder och ljudupptagning från evenemanget finns här.

Läs mer om Gordon Neufeld här:

Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & Växa har skrivit flera artiklar om Gordon Neufeld. Här är några som kan läsas på nätet:

Föräldrar eller kompisar – vad är viktigast?
Varför vinna ett hjärta?
Anknytning – vetenskapen om relationer
Den sociala träningen sker i frontalloberna

VagataplatssmallGordon Neufelds internationellt uppmärksammade bok "Hold On To Your Kids - Why parents need to matter more than peers finns nu översatt till svenska med titeln: "Våga ta plats i ditt barns liv". Kan beställas på internetbokhandlarna:

"Våga ta plats i ditt barns liv" – Adlibris
"Våga ta plats i ditt barns liv" – Bokus
"Våga ta plats i ditt barns liv" – Recension

Det finns också ett rikt utbud med dvd-skivor med föredrag av Gordon Neufeld. Särskilt kan här nämnas "Relationship Matters" för föräldrar och "Power to Teach" för lärare och pedagoger. Flera av dvd-skivorna kan beställas från Strategiers hemsida:

Hold On To Your Kids
Relationship Matters
Power To Teach
Bullies – their making and unmaking

Slutligen har Gordon Neufeld en innehållsrik hemsida på www.gordonneufeld.com.

• • • • •

Gordon Neufeld höll flera uppskattade föredrag i Stockholm, Uppsala och Göteborg vid hans två Sverigebesök under 2009. Juni 2010 blir hans tredje Sverige besök. Läs om alla Sverige-evenemangen här.

GordoningroupIMG1523
Gordoncrop100618IMG1525