MirejalogoIllustrator6

Sammanfattning av 2011 ur Mirejas perspektiv

Uppsala 31 december 2011

År 2011 gav Mireja ett fenomenalt internationellt genombrott med nio föredrag i åtta länder om den svenska familjepolitiska modellen. Intresset har varit stort. Politiska beslutsfattare, internationellt, börjar tveka om den svenska modellen med förskola och förstatligande av familjen som starka inslag.

Ytterligare en framgång är att Mireja fått en trainee, forskningsassistenten Mirjam Koroman från Slovenien, som åt Mireja kommer att utföra ett forskningsprojekt om den svenska hemmafamiljen.

Ur svensk familjepolitisk synpunkt har 2011 varit ett nästan obehagligt mörkt år. Stödet för vårdnadsbidraget sviktar hos alliansregeringen. SSU:s nye ordförande kräver en obligatorisk förskola. Den nya skollagen har bland annat inneburit att ett tiotal svenska hemundervisande familjer tvingats i politisk exil efter allvarliga hotelser från sina hemkommuner.

Mirejas "världsturné"
Under 2011 fick jag förmånen att genom föredrag i nio städer i åtta länder framföra den kritiska syn på svensk familjepolitik som jag först utvecklade i min bok »Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige« utifrån erkända fakta om bl.a. svenska ungdomars psykiska hälsa, svenska skolresultat och den stressrelaterade ohälsan hos vuxna i Sverige, särskilt kvinnor.

Föredrag gavs i Parma, Budapest, Ottawa, Lissabon, Cascais, Dublin, New York, Bryssel och London. Föredraget i New York gavs hos FN efter en rekommendation från Riksorganisationen Haro, vars styrelse jag har förmånen att tillhöra. Föredraget i Ottawa kan ses i sin helhet på nätet.

I ett land mötte jag en grupp riksdagsledamöter över en lunch. De konstaterade krasst att utfallet av svensk familjepolitik inte motiverade kostnaden: "Ja, vi har i vilket fall inte råd, och definitivt inte om resultaten är tveksamma".

Ett begynnande svenskt familjepolitiskt mörkerscenario
I min bok från 2007 var jag betydligt mer optimistisk om utvecklingen i Sverige gällande familjer och nära relationer, även om jag skisserade ett mörkerscenario. Tyvärr finns idag, fyra år senare, alltför många tecken på mörkerscenariot. Det mest problematiska är att det är svårt att se motkrafterna. Svenska regeringar har under de senaste 30 åren lyckats göra familjen till en statsangelägenhet styrd av politisk ideologi, istället för en familjeangelägenhet styrd av de egna barnens individuella behov. Sverige framstår alltmer som en, internationellt, allt ensammare familjepoltisk sovjetstat.

Åtskilliga källor har dock antytt för mig att motkraften blir ett växande internationellt tryck, i takt med att utfallen av svensk familjepolitik börjar granskas närmare av internationella forskare inom pedagogik och psykologi, och när människorättsaspekten börjar granskas av internationella jurister.

Det politiska förtrycket av svenska hemundervisande familjer
Det allvarligaste skeendet under 2011 har varit hur flera svenska hemundervisande familjer behandlats av sina hemkommuner. Upprepade socialanmälningar utan verkliga skäl – och ibland utan att ens ha träffat familjen – och hot om astronomiska vitesbelopp upp till kvartsmiljonklassen har skrämt iväg ett tiotal familjer från Sverige i en slags politisk exil till Åland, Danmark, Kanada och Frankrike.

De facto förbudet mot hemundervisning skapar också oro i långt vidare kretsar. En obligatorisk förskola skulle innebära en långt stridare ström av svenska familjer i politisk exil. Vidare är många föräldrar starkt kritiska det nya sexualundervisningsmaterial som idag börjar användas på många skolor. Enligt skolforskaren John Steinberg är svensk skola extremt politiserad i en internationell jämförelse, och det innebär en konflikt med en alltmer självmedveten befolkning.

Hemundervisning under olika former av rimlig kontroll är tillåtet i praktiskt taget alla moderna demokratier förutom Sverige och Tyskland. I Tyskland förbjöds hemundervisning 1938 av den dåvarande tyske rikskanslern. I Sverige förbjöds i praktiken hemundervisning 2011 av den svenska alliansregeringen.

Hemundervisning har stöd av FN, flera internationella konventioner och enligt varje rimlig tolkning av Europakonventionen. Minst två hemundervisningsmål med prövningstillstånd ligger idag för avgörande hos Kammarrätten.

I våras gav jag ett föredrag i frågan på FreedomFest 2011. Nu i höstas debatterade jag mot konstitutionsutskottets ordförande i P1:s Skolministeriet. Bägge kan avlyssnas på nätet.

Mirejas första trainee och forskningsassistent
En ung kvinna ringde mig i somras och talade på lätt bruten, med annars god, engelska. Jag var först redo att avfärda det hela som ett säljsamtal. Hon berättade att hon var sociologistudent på universitetet i Ljubljana i Slovenien. Hon insisterade på att komma och arbeta på Mireja som en del av sin utbildning.

Jag förklarade långsamt för henne att Mireja inte var någon akademisk institution, och att det skulle vara svårt att få ett engagemang hos Mireja att räknas som akademisk merit. Ja, jag var helt ärlig och sa att Mireja i princip inte är mer än mig och en hemsida - låt vara på två språk.

Hon återkom efter en vecka och berättade att hon talat med sin professor som menade att en praktik på Mireja kunde vara ännu värdefullare än på en akademisk institution. Vad kunde jag säga mer än välkommen?

Efter att Mirjam Koroman nu under några veckor grundligt satt sig in i grundtankarna bakom Mireja, och även fått den praktiska svenska verkligheten för en en-mans svensk tankesmedja, så är vi redo att dra igång forskningsprojektet om den svenska hemmafamiljen.

Gott Nytt År till alla Mirejas vänner.

Jonas Himmelstrand

PS. Länkar till alla nämnda referenser finns på 2011 års nyhetssida. DS.

item9
item1a
item2a
item3
item4
item5
item6
item8