MirejalogoIllustrator6

Aktuellt från Mireja 2011

31 december 2011, Mirejas 2011 i sammanfattning
År 2011 har varit ett internationellt genombrott för Mireja som dessutom fått sin första trainee. Men 2011 har även varit ett mörkt år ur svensk synpunkt där ett tiotal hemundervisande familjer tvingats gå i politisk exil. Läs mer här.
 


24 november 2011, Jonas Himmelstrand föreläser i London
Organisationen "Mothers At Home Matter" i London bjuder in Jonas Himmelstrand till sitt årsmöte i London som en av två talare, där den andre talaren är den engelske riksdagsledamoten David Burrowes.
 


9 november 2011, Mireja får trainee och forskarassistent
Tankesmedjan har den stora förmånen att få sin första trainee och forskningsassistent. Mirjam kommer på Mireja att genomföra en studie för att bättre förstå den moderna svenska hemmafamiljen. Läs mer här.
 


8 november 2011, Jonas Himmelstrand talar i P1:s "Skolministeriet"
Hemundervisning har blivit ett hett ämne isedan Sverige som första demokratiska land i historien antagit en skollag som i praktiken förbjuder hemundervisning. Jonas debatterar frågan i P1. Lyssna på programmet här.
 


7 juli 2011, Jonas Himmelstrand talar för Rohus under Almedalsveckan
Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige – Rohus – arrangerar detta seminarium där Jonas Himmelstrand, i rollen som Rohus ordförande, berättar om den svåra situationen för svensk hemundervisning idag. Mer info finns här.
 


6 juli 2011, Jonas Himmelstrand talar för Haro under Almedalsveckan
På onsdagen på årets Almedalsvecka finns möjligheten att lyssna på Jonas Himmelstrand föreläsa utifrån sitt internationella budskap om svensk familjepolitik på ett av Haros Almedalsseminarier. Mer info finns här.
 


30 juni 2011, Jonas Himmelstrand talar på EU-workshop i Bryssel
På workshopen "Child Well Being and Quality of Childcare" i arrangemang av European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities DG inbjöds Jonas Himmelstrand att kritiskt kommentera UNICEFs publikation "The Child Care Transition". Jonas kommentar kan läsas här.
 


23 juni 2011, Artikel "Den svenska familjepolitikens misslyckande"
Efter sju föredrag i sex länder under fyra månader så klarnar budskapet. Jonas Himmelstrand sammanfattar i denna artikel sitt internationella budskap om dagens svenska familjepolitik. Artikeln publiceras hos Mireja. Läs den här.
 


3 juni 2011, Jonas Himmelstrand talar på FN-konferens i New York
FN höll ett expertgruppsmöte den 1-3 juni inför det internationella familjeåret 2014, "Assessing Family Policies". Jonas Himmelstrand var inbjuden som observatör i rollen som Riksorganisationen Haros familjepolitiska expert och höll ett anförande om den familjepolitiska situationen i Sverige. Mer info här.
 


26 maj 2011, Jonas Himmelstrand talar i Dublin, Irland
Irländska The Iona Institute anordnade seminariet "Women, home and work: Towards a policy that's fair to all families". Jonas Himmelstrand talade på temat, "Day-care in Sweden: Is this what families really want?" Mer info här.
 


17 maj 2011, Jonas Himmelstrand talar i Cascais, Portugal
På temat "Alerts for Families: Lessons from Sweden" gav Jonas Himmelstrand en kvällsföreläsning för Centro Cultural de Cascais. Presentationen finns här.
 


16 maj 2011, Jonas Himmelstrand talar i Lissabon, Portugal
Konsultföretaget AESE i Lissabon bjöd in Jonas Himmelstrand att tala på temat "Sweden – Impact of family policy". Presentationen finns här.
 


14 maj 2011, Jonas Himmelstrand talar på FreedomFest i Stockholm
Sveriges första FreedomFest-seminarium hölls den 14 maj i Stockholm. Jonas Himmelstrand var inbjuden att tala på temat "Hemundervisning i Sverige" i egenskap av ordförande i Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige – Rohus. Talet kan ses i YouTube-format här.
 


5 maj 2011, Jonas Himmelstrand talar i Ottawa, Kanada
På seminariet "Transforming the way Canadians speak about family" i arrangemang av Institute of Marriage and Family Canada talade Jonas Himmelstrand på temat, "Busting the Myths of Swedish Family Policies". Evenemanget resulterade i stor mediauppmärksamhet. Alla länkar finns här.
 


29 april 2011, Jonas Himmelstrand får utmärkelse i Vancouver, Kanada
Det kanadensiska Neufeld-institutet i Vancouver belönar Jonas Himmelstrand med institutets första Award of Distinction för "Deeply Rooted – Fruitful Life". Mer information om utmärkelsen finns här.
 


26 april 2011, Jonas Himmelstrand skriver i kanadensiska National Post
Inför sitt Kanada-besök får Jonas Himmelstrand in en debattartikel i den nationella kanadensiska morgontidningen National Post. Artikeln "The Limits of the welfare state" resulterar i över 1000 google-hits och kan läsas här.
 


29 mars 2011, Jonas Himmelstrand talar i Budapest, Ungern
I egenskap av styrelseledamot i Haro blev jag inbjuden av de ungerska regeringen att tala på The Hungarian Presidency Conference on Demographic Change i Budapest 28-29 mars. En utskrift av mitt tal finns att läsa här.
 


4 februari 2011, Jonas Himmelstrand talar i Parma i Italien
Parma kommun inbjöd mig att tala på en familjekonferens på temat om delad ansvar mellan familj och stat gällande omsorg om barnen. Läs talet här.
 


Äldre nyheter från 2009-2010

item9
item1a
item2a
item3
item4
item5
item6
item8