MirejalogoIllustrator6

Aktuellt från Mireja 2009-2010

5 november 2010, Jonas Himmelstrand talar i Bryssel
Det finns just nu åtskilligt mycket mer information på Mirejas engelska hemsida som vänder sig till en internationell publik. Där finns bland annat en presentation och en YouTube intervju från en konferens i Bryssel. Läs mer här.
 


19 augusti 2010, Mirejas grundare Jonas Himmelstrand får utmärkelse,
Föreningen Internationella Familjedagen tilldelar Mirejas grundare Jonas Himmelstrand Familjeutmärkelsen. Läs mer här.
 


18 juni 2010, Hemundervisning, tema på Mirejas frukostmöte i Stockholm
Hemundervisning är ett hett tema idag. Den nya skollagen behandlas i riksdagen den 21 juni. Forskningen visar entydigt att hemundervisning ger utomordentligt goda resultat både akademiskt och socialt. Men hur är detta möjligt? Den internationellt erkände kanadensiske psykologen Dr. Gordon Neufeld har stor erfarenhet av hemundervisning. Han är åter i Sverige och förklarar sammanhangen utifrån utvecklingspsykologi och neurobiologi.

Varför fungerar hemundervisning
– ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv

Läs mer om frukostmötet med länk till bilder och ljudfil här.
 


13 oktober 2009, Mirejas första frukostmöte med dr Gordon Neufeld
Tankesmedjan Mireja gör en informell start av verksamheten den 13 oktober i Stockholm. Vi erbjuder ett tillfälle att möta världens kanske främste nytänkare på området barns och ungdomars utveckling, dr Gordon Neufeld aktuell med boken "Våga ta plats i ditt barns liv". Gordon Neufeld gav ett mycket uppskattat föredrag på ett seminarium i våras, tillsammans med bl.a. folkhälsominister Maria Larsson. Nu talar han om skolan på temat:

Varför våra skolor brister – och mer pedagogik inte hjälper

Läs en sammanfattning av frukostmötet här.
 


9 oktober 2009, P1:s "Människor och Tro" presenterar Mireja
Mirejas grundare Jonas Himmelstrand intervjuades i P1:s "Människor och Tro" den 9 oktober 2009.
 


item9
item1a
item2a
item3
item4
item5
item6
item8